ProOpenPlus

Geografický informačný systém ProOpenPlus je naprogramovaný pre prácu v prostredí Microsoft Windows. GIS umožňuje zobrazenie rastrových a vektorových údajov, tvorbu, správu a manipuláciu s vektorovými objektami. Vyznačuje se mohutnou škálou konštrukčných nástrojov typicky používaných v GIS aplikáciách, ako napríklad správa a konštrukcia inžinierskych sietí a pod.

Charakteristické vlastnosti systému

 • používanie vlastného vektorového formátu, umožňujúceho efektívne pracovať s grafickými prvkami
 • tvorba, správa a manipulácia s vektorovými objektami
 • práca s mapami v rôznych merítkach
 • pružné filtrovanie grafických objektov a široké možnosti spôsobu ich výberu
 • optimalizovaný systém práce s rozsiahlymi rastrovými mapami
 • aktívna práca v sieti LAN
 • priame napojenie na SQL/OGC dátové zdroje
 • online napojenie na WMS servery, Google map
  • import a export vektorových a rastrových grafických formátov
  • podporované formáty rastrových súborov: Tiff, Bmp, Jpeg
 • podporované formáty vektorových souborov: Dxf, SHP
 • vektorové objekty pre zakreslenie objektov reálneho sveta
  • bod, úsečka, kružnica a kruhový oblúk
  • lomená čiara, mnohouholník, pravouholník
  • text, symbol, ikona
  • spline (hladká krivka), svahová šrafa (pre znázornenie svahovej plochy)
 • možnosť nasadenia v podobe internetovej resp. intranetovej aplikáacie (WMS klient a WMS server)
 • pripravené aktívne komunikačné kanály ( TCP/IP, DDE, OCX a ďalšie ) pre prepojenie s databázovými systémami k vytvoreniu komplexných informačných systémov

ADRESA FIRMY

mapa firmy

KONTAKTNÉ ÚDAJE

čp. 59, 049 43 Jablonov nad Turňou
IČO: 31663460, DIČ: SK2020500537
Zavolajte nám: +421 (0)905 506 873
Napíšte nám: info@amicac.eu
Bankový účet EUR: 513898573/7500
ČSOB, a.s. Rožňava

Uložiť
Užívateľské nastavenia cookies
Používame cookies pre dosiahnutie správnej funkčnosti našej webstránky. Odmietnutím používania niektorých cookies, môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti stránky.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Čítať viac
Cookies
Session cookies
tieto cookies nie je možné odmietnuť, sú potrebné na to, aby stránka fungovala v správne
Prijať
Odmietnuť