MEDICOON

MEDIcal COmplications and ONcology
MEDIcínske KOmplikácie a ONkológie


je špecializovaný program určený pre vybrané kliniky nemocnice na zber, archiváciu a analýzu údajov o pooperačnej morbidite a letalite, ktoré sú štruktúrované podľa medzinárodných štandardov. 

Hlavné vlastnosti:

  • centrálna databáza pacientov - diagnózy, liečebné úkony, operačné výkony, pooperačné komplikácie
  • rýchle retrospektívne analýzy komplikácií vo vzťahu k výkonom, vo vzťahu k pacientom, za špecifické obdobie.
  • štatistické výstupy pre podporu kvality rozhodovacích procesov
  • aktívny onkologický register s informáciami o type chirurgického výkonu, predoperačnom stagingu, restagingu, histopatologickom náleze a to podľa súčasných najmodernejších poznatkov o parametrických ukazovateľoch onkologickej radikality
  • štatistické a grafické výstupy z onkologického modulu vrátane grafu Kaplan-Meierovej krivky prežitia
  • administratívny modul správy kliník a číselníkov programu
  • práca v prostredí OS Windows na pracovných staniciach spĺňajúcich bežný kancelársky štandard. Dátová základňa predpokladá použitie MS SQL servera v jeho všeobecne dostupnej podobe

 


Systémové požiadavky:

  • klient predpokladá operačný systém MS Windows Vista a vyšší
  • dátový server MS SQL Server 2008 a vyšší

 

ADRESA FIRMY

mapa firmy

KONTAKTNÉ ÚDAJE

čp. 59, 049 43 Jablonov nad Turňou
IČO: 31663460, DIČ: SK2020500537
Zavolajte nám: +421 (0)905 506 873
Napíšte nám: info@amicac.eu
Bankový účet EUR: 513898573/7500
ČSOB, a.s. Rožňava

Uložiť
Užívateľské nastavenia cookies
Používame cookies pre dosiahnutie správnej funkčnosti našej webstránky. Odmietnutím používania niektorých cookies, môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti stránky.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Čítať viac
Cookies
Session cookies
tieto cookies nie je možné odmietnuť, sú potrebné na to, aby stránka fungovala v správne
Prijať
Odmietnuť

https://www.high-endrolex.com/9

https://www.high-endrolex.com/9