Programátorske práce

 

Poskytovanie programátorských kapacít a kapacít našich analytikov partnerským firmám, je určitá forma outsourcingu, ktorá vyplynula z prirodzenej potreby našich partnerov využívať kapacity analytikov a programátorov pri tvorbe vlastných softvérov.

Naše programátorské kapacity se delia na dve hlavné skupiny. Prvá skupina je zameraná na prácu s databázami a databázovými systémami, druhá skupina je orientovaná na C jazyky, systémové programovanie a internet-intranetové programovanie.

Časť databázová je postavená na vývojovom prostredí CA-VisualObject. S databázovými platformami máme skúsenosti počínajúc jednoduchými DBF formátmi až po technológiu SQL Klient-Server.

  • Operačný systém: Windows
  • Vývojové prostredie: CA-VisualObject
  • Databázy: DBF, MSSQL, Sybase SQL Anywhere, Oracle, MySql

 

Hlavná línia vývoja je postavená na vývojovom systéme Microsoft Visual C++ .NET a Microsoft Visual C# .NET.

  • Operačný systém: Windows
  • Vývojové prostredie: Microsoft Visual Studio
  • Programovacie jazyky: C++, C#, PHP, JavaScript
  • Technológie: COM, DCOM, IIS
Poskytovanie programátorských kapacít a kapacít našich analytikov partnerským firmám, je určitá forma outsourcingu, ktorá vyplynula z prirodzenej potreby našich partnerov využívať kapacity analytikov a programátorov pri tvorbe vlastných softvérov

ADRESA FIRMY

mapa firmy

KONTAKTNÉ ÚDAJE

čp. 59, 049 43 Jablonov nad Turňou
IČO: 31663460, DIČ: SK2020500537
Zavolajte nám: +421 (0)58 7327034
Napíšte nám: info@amicac.eu
Bankový účet EUR: 513898573/7500
ČSOB, a.s. Rožňava